Analiza activității Ministerului Apărării Naționale (Analysis of activity of the Ministry of National Defense) (Analyse de l’activité du ministère de la Défense nationale)

Ministrul apãrãrii, împreunã cu preºedintele Bãsescu ºi generalul Bãdãlan
(Minister of National Defense, President Basescu and General Badalan)
(Le ministre de la Défense nationale avec le président Traian Basescu et le général Eugen Badalan)

Ministrul apărării, împreună cu președintele Băsescu și generalul Bădălan
(Minister of National Defense, President Basescu and General Badalan)
(Le ministre de la Défense nationale avec le président Traian Basescu et le général Eugen Badalan)