Depuneri de coroane la Monumentul Artileriei

Coroanã depusã în memoria militarior artileriºti

Coroană depusă în memoria militarior artileriști