Comandantul Corpului 4 Armatã Teritorial, general maior Ioan Ciupei, deschide festivitãþileSpectacol de Ziua Porþilor DeschiseCopii privind tehnica militarã
Comandantul Corpului 4 Armată Teritorial, general maior Ioan Ciupei, deschide festivitățile
Vizualizat: 1417 ori.
Spectacol de Ziua Porților Deschise
Vizualizat: 1177 ori.
Copii privind tehnica militară
Vizualizat: 1169 ori.
Militari explicând modul de funcþionare al pistolului mitralierãCetãþeni de toate vârstele la Ziua Porþilor DeschiseCopil primind explicaþii despre maºina de luptã
Militari explicând modul de funcționare al pistolului mitralieră
Vizualizat: 1056 ori.
Cetățeni de toate vârstele la Ziua Porților Deschise
Vizualizat: 994 ori.
Copil primind explicații despre mașina de luptă
Vizualizat: 1020 ori.
Generalul Ioan Ciupei împreunã cu un viitor militarStandul Informare ºi Relaþii PubliceMilitari oferind informaþii despre cariera militarã
Generalul Ioan Ciupei împreună cu un viitor militar
Vizualizat: 1222 ori.
Standul Informare și Relații Publice
Vizualizat: 998 ori.
Militari oferind informații despre cariera militară
Vizualizat: 1097 ori.
Revista Forþelor Terestre cititã la orice vârstã
Revista Forțelor Terestre citită la orice vârstă
Vizualizat: 1176 ori.