Pregãtire pentru depunere de coroane de floriConducerea M.Ap.N. la Monumentul InfanterieiMinistrul apãrãrii depune o coroanã de flori
Pregătire pentru depunere de coroane de flori
Vizualizat: 756 ori.
Conducerea M.Ap.N. la Monumentul Infanteriei
Vizualizat: 818 ori.
Ministrul apărării depune o coroană de flori
Vizualizat: 782 ori.
ªeful Statului Major General depune o coroanã de flori ªeful Statului Major al Forþelor Terestre depune o coroanã de floriCoroanã de flori depusã de reprezentantul preºedinþiei
Șeful Statului Major General depune o coroană de flori
Vizualizat: 780 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre depune o coroană de flori
Vizualizat: 766 ori.
Coroană de flori depusă de reprezentantul președinției
Vizualizat: 818 ori.
Coroane de flori în cinstea eroilor infanteriºti
Coroane de flori în cinstea eroilor infanteriști
Vizualizat: 976 ori.