Activități în Parcul Izvor

Paraºutiºti pregãtindu-se pentru salturi

Parașutiști pregătindu-se pentru salturi