Activități în Parcul Izvor

Paraºutiºti în formaþie

Parașutiști în formație