Activități în Parcul Izvor

Paraºutiºti coborând în formaþie

Parașutiști coborând în formație