Activități în Parcul Izvor

Generalul Ioan Sorin de vorbã cu paraºutiºtii

Generalul Ioan Sorin de vorbă cu parașutiștii