Activități în Parcul Izvor

Spectatori, la exerciþiile de paraºutare

Spectatori, la exercițiile de parașutare