Rezultatele întrecerilor Campionatului de judo

Reprezentantul Academiei Forþelor Terestre, câºtigatoarea locului  1 la categoria instituþii militare de învãþãmânt

Reprezentantul Academiei Forțelor Terestre, câștigatoarea locului 1 la categoria instituții militare de învățământ