Ziua Eroilor la Cimitirului de Onoare Românesc de la Țiganca, Republica Moldova (Day of the Heroes at the Romanian Graveyard of Honor in Tiganca, Republic of Moldavia)

Placã de granit cu numele eroilor români
(Names of Romanian heroes engraved on the granite plates)

Placă de granit cu numele eroilor români
(Names of Romanian heroes engraved on the granite plates)