Ziua întâi (First Day) (Le premier jour)

ªeful Statului Major General împreunã cu reprezentanþi ai conducerii Direcþiei Relaþii Publice ºi comandantul Batalionului 96 Geniu
(Chief of General Staff together with the leaders of Public Relations Directorate and the 96th Engineering Battalion)
(Le chef d’Etat-Major Général, des dirigeants de la Direction des Relations Publiques et le commandant du 96e Bataillon de génie)

Șeful Statului Major General împreună cu reprezentanți ai conducerii Direcției Relații Publice și comandantul Batalionului 96 Geniu
(Chief of General Staff together with the leaders of Public Relations Directorate and the 96th Engineering Battalion)
(Le chef d’Etat-Major Général, des dirigeants de la Direction des Relations Publiques et le commandant du 96e Bataillon de génie)