Revista de front a Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" care urmează să plece în misiune în Afganistan(Review of the 2nd Infantry Battalion "Calugareni" to leave in mission in Afghanistan)

Lt.col. Daniel Petrescu - Comandantul B2 Infanterie "Cãlugãreni"
Lieutenant Colonel Daniel Petrescu, 2nd Infantry Battalion “Calugareni” commander
Lieutenant-colonel Daniel Petrescu, commandant du 2e Bataillon d’infanterie « Calugareni »

Lt.col. Daniel Petrescu - Comandantul B2 Infanterie "Călugăreni"
Lieutenant Colonel Daniel Petrescu, 2nd Infantry Battalion “Calugareni” commander
Lieutenant-colonel Daniel Petrescu, commandant du 2e Bataillon d’infanterie « Calugareni »