Revista de front a Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" care urmează să plece în misiune în Afganistan(Review of the 2nd Infantry Battalion "Calugareni" to leave in mission in Afghanistan)

Ministrul Teodor Atanasiu ºi ªeful SMG general doctor Eugen Bãdalan
Minister Teodor Atanasiu and the Chief of the Romanian General Staff, General Eugen Badalan
Le ministre Teodor Atanasiu et le chef d’Etat-Major Général, général dr. Eugen Badalan

Ministrul Teodor Atanasiu și Șeful SMG general doctor Eugen Bădalan
Minister Teodor Atanasiu and the Chief of the Romanian General Staff, General Eugen Badalan
Le ministre Teodor Atanasiu et le chef d’Etat-Major Général, général dr. Eugen Badalan