Revista de front a Batalionului 2 Infanterie "Călugăreni" care urmează să plece în misiune în Afganistan(Review of the 2nd Infantry Battalion "Calugareni" to leave in mission in Afghanistan)

Înmânarea drapelului de luptã
Handle of the combat flag
Remise du drapeau de combat

Înmânarea drapelului de luptă
Handle of the combat flag
Remise du drapeau de combat