Nick Witney, directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare
M. Nick Witney, directeur exécutif de l’Agence européenne de défense
Nick Witney, EDA executive directorCorneliu Dobriþoiu, secretar de stat ºi ºef al Departamentului pentru Integrare Euroatlanticã ºi Politica de Apãrare ºi Nick Witney, directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare
M. Corneliu Dobritoiu, secrétaire d’Etat et chef du Département pour intégration euro-atlantique et politique de défense
Corneliu Dobritoiu, State Secretary and Chief of Department for Euro-Atlantic Integration and Defense PolicyAlocuþiunea susþinutã de secretarul de stat Corneliu Dobriþoiu
M. Corneliu Dobritoiu prononçant son allocution
Corneliu Dobritoiu delivering his speech
Nick Witney, directorul executiv al Agenției Europene de Apărare
M. Nick Witney, directeur exécutif de l’Agence européenne de défense
Nick Witney, EDA executive director
Vizualizat: 1577 ori.
Corneliu Dobrițoiu, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare și Nick Witney, directorul executiv al Agenției Europene de Apărare
M. Corneliu Dobritoiu, secrétaire d’Etat et chef du Département pour intégration euro-atlantique et politique de défense
Corneliu Dobritoiu, State Secretary and Chief of Department for Euro-Atlantic Integration and Defense Policy
Vizualizat: 1498 ori.
Alocuțiunea susținută de secretarul de stat Corneliu Dobrițoiu
M. Corneliu Dobritoiu prononçant son allocution
Corneliu Dobritoiu delivering his speech
Vizualizat: 1489 ori.
Participanþii la conferinþã
Des participants
ParticipantsAlocuþiunea susþinutã de Nick Witney
M. Nick Witney prononçant son allocution
Nick Witney delivering his speechAspect din timpul conferinþei de presã susþinutã de Corneliu Dobriþoiu ºi Nick Witney
Conférence de presse donnée par MM. Corneliu Dobritoiu et Nick Witney 
Corneliu Dobritoiu and Nick Witney during the press conference
Participanții la conferință
Des participants
Participants
Vizualizat: 1563 ori.
Alocuțiunea susținută de Nick Witney
M. Nick Witney prononçant son allocution
Nick Witney delivering his speech
Vizualizat: 1487 ori.
Aspect din timpul conferinței de presă susținută de Corneliu Dobrițoiu și Nick Witney
Conférence de presse donnée par MM. Corneliu Dobritoiu et Nick Witney
Corneliu Dobritoiu and Nick Witney during the press conference
Vizualizat: 1486 ori.