Conferință pe teme de integrare europeană, la Palatul Cercului Militar Național (Conference on European integration, at the National Military Club Palace)

Nick Witney, directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare
M. Nick Witney, directeur exécutif de l’Agence européenne de défense
Nick Witney, EDA executive director

Nick Witney, directorul executiv al Agenției Europene de Apărare
M. Nick Witney, directeur exécutif de l’Agence européenne de défense
Nick Witney, EDA executive director