Conferință pe teme de integrare europeană, la Palatul Cercului Militar Național (Conference on European integration, at the National Military Club Palace)

Alocuþiunea susþinutã de Nick Witney
M. Nick Witney prononçant son allocution
Nick Witney delivering his speech

Alocuțiunea susținută de Nick Witney
M. Nick Witney prononçant son allocution
Nick Witney delivering his speech