Conferință pe teme de integrare europeană, la Palatul Cercului Militar Național (Conference on European integration, at the National Military Club Palace)

Aspect din timpul conferinþei de presã susþinutã de Corneliu Dobriþoiu ºi Nick Witney
Conférence de presse donnée par MM. Corneliu Dobritoiu et Nick Witney 
Corneliu Dobritoiu and Nick Witney during the press conference

Aspect din timpul conferinței de presă susținută de Corneliu Dobrițoiu și Nick Witney
Conférence de presse donnée par MM. Corneliu Dobritoiu et Nick Witney
Corneliu Dobritoiu and Nick Witney during the press conference