Exerciții de pregătire pentru situații de urgență (Training exercises for emergency)

C 130 Turcia   suport logistic
(C 130 logistic support, Turkey)

C 130 Turcia suport logistic
(C 130 logistic support, Turkey)