Exerciții de pregătire pentru situații de urgență (Training exercises for emergency)

C 130   Turcia transport persoane
(C 130 transport of persons, Turkey)

C 130 Turcia transport persoane
(C 130 transport of persons, Turkey)