Conferința de presă (Press Conference)

Generalul Gheorghe Catrina ºi generalul Ion ªtefan la conferinþa de presã
(General Gheorghe Catrina and General Ion Stefan during the press conference)

Generalul Gheorghe Catrina și generalul Ion Ștefan la conferința de presă
(General Gheorghe Catrina and General Ion Stefan during the press conference)