Aniversare a Comandamentului 2 Operaþional Întrunit (Anniversary at the 2nd Operational Joint Command) (Anniversaire du 2e Commandement opérationnel conjoint)

Aspecte din timpul ceremonialului
(Aspect during the ceremony)(Image de la cérémonie)

Aspecte din timpul ceremonialului
(Aspect during the ceremony)(Image de la cérémonie)