Aspecte din ziua a doua a taberei (The second day) (La deuxième journée au sein du Camp)

Înviorarea de dimineaþã
(Morning exercises)
(Exercice de gymnastique le matin)

Înviorarea de dimineață
(Morning exercises)
(Exercice de gymnastique le matin)