Comandamentul 2 Operațional Buzău (The 2nd Operational Command, Buzau) (Le 2e Commandement opérationnel conjoint de Buzau)

Aspect din desfãºurarea exerciþiului (Aspect during the exercise) (Déroulement de l’exercice)

Aspect din desfășurarea exercițiului (Aspect during the exercise) (Déroulement de l’exercice)