Poligonul Smīrdan (Smirdan Shooting Range) (Le polygone de Smardan)

Viceamiralul Gheorghe Marin (Vice-Admiral Gheorghe Marin) (Le vice-amiral Gheorghe Marin)

Viceamiralul Gheorghe Marin (Vice-Admiral Gheorghe Marin) (Le vice-amiral Gheorghe Marin)