Ultima secundă a "ceasului încorporării"

Aspect de la desfãºurarea evenimentului

Aspect de la desfășurarea evenimentului