Ultima secundă a "ceasului încorporării"

Secretarul de stat Dobriþoiu si gl. Pinþa locþiitorul ºefului SMG

Secretarul de stat Dobrițoiu si gl. Pința locțiitorul șefului SMG