Ceremonialul de investire în funcþie a ministrului apãrãrii (Investiture Ceremony of the Defence Minister) (Cérémonie de confirmation du ministre de la Défense)

Alocuþiunea ministrului apãrãrii, domnul Sorin Frunzãverde (Speech of the Defence Minister, Mr. Sorin Frunzaverde) (Allocution du ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde)

Alocuþiunea ministrului apãrãrii, domnul Sorin Frunzãverde (Speech of the Defence Minister, Mr. Sorin Frunzaverde) (Allocution du ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde)