Vânătorii de Munte la cea de a 90 a aniversare(The 90th celebration of the Mountain Troops)

Ministrul apãrãrii ºi ºeful Statului Major General depun o coroanã de flori

Ministrul apărării și șeful Statului Major General depun o coroană de flori