Conferință de presă la Ministerul Apărării(Press conference at the MoD HQ)

Ministrul apãrãrii

Ministrul apărării