Polițistii militari au, de astăzi, HUMVEE-uri în dotare (The Military Policemen are endowed with the HUMVEEs, starting today)

Secretarul de stat Ion Ioan, gl.lt. Ioan Sorin, ambasadorul Taubman ºi gl.mr Teodor Frunzeti
(State Secretary Ion Ioan, Lt. General Ioan Sorin, Ambassador Taubman and Major General Teodor Frunzeti)

Secretarul de stat Ion Ioan, gl.lt. Ioan Sorin, ambasadorul Taubman și gl.mr Teodor Frunzeti
(State Secretary Ion Ioan, Lt. General Ioan Sorin, Ambassador Taubman and Major General Teodor Frunzeti)