Polițistii militari au, de astăzi, HUMVEE-uri în dotare (The Military Policemen are endowed with the HUMVEEs, starting today)

Gl.lt.Ioan Sorin ºi ambasadorul Taubman trecând în revistã poliþiºtii militari
(Lt. General Ioan Sorin and Ambassador Taubman reviewing the Military Policemen)

Gl.lt.Ioan Sorin și ambasadorul Taubman trecând în revistă polițiștii militari
(Lt. General Ioan Sorin and Ambassador Taubman reviewing the Military Policemen)