Ziua Distinºilor Vizitatori (Day of Distinguished Guests) (La Journée des visiteurs distingués)

Bucuresti - Briefingul distinsilor vizitatori
(Bucharest – Briefing of the Distinguished Guests) (Bucarest - point de presse pour les visiteurs distingués)

Bucuresti - Briefingul distinsilor vizitatori
(Bucharest – Briefing of the Distinguished Guests) (Bucarest - point de presse pour les visiteurs distingués)