Ziua Distinºilor Vizitatori (Day of Distinguished Guests) (La Journée des visiteurs distingués)

Bucuresti - Interventia pompierilor pentru stingerea  unui incendiu simulat
(Bucharest – Firemen acting in a simulated fire) (Bucarest - pompiers agissant contre un incendie simulé)

Bucuresti - Interventia pompierilor pentru stingerea unui incendiu simulat
(Bucharest – Firemen acting in a simulated fire) (Bucarest - pompiers agissant contre un incendie simulé)