Întâlnirea șefilor de promoție ai Academiei Tehnice Militare

Conducerea MAp impreuna cu ºefii de promoþii

Conducerea MAp impreuna cu șefii de promoții