Întâlnirea șefilor de promoție ai Academiei Tehnice Militare

Conducerea Ministerului Apãrãrii participantã la festivitate

Conducerea Ministerului Apărării participantă la festivitate