Întâlnirea șefilor de promoție ai Academiei Tehnice Militare

Ministrul Apãrãrii ºi ºeful Statului Major General la intâlnirea ºefilor de promoþie ai ATM

Ministrul Apărării și șeful Statului Major General la intâlnirea șefilor de promoție ai ATM