Întâlnirea șefilor de promoție ai Academiei Tehnice Militare

Ministrul apãrãrii vizitând expoziþia  privind realizãrile academiei în domeniul cercetãrii ºtiinþifice

Ministrul apărării vizitând expoziția privind realizările academiei în domeniul cercetării științifice