Parada militarã Bucuresti 2006 (Military Parade, Bucharest 2006)

Aspect din timpul ceremonialului de primire a presedintelui
(Ceremony of receive of the President)

Aspect din timpul ceremonialului de primire a presedintelui
(Ceremony of receive of the President)