Drapelul de luptă al B.811 Infanterie decorat prin Decret Prezidențial (The Combat Flag of the 811th Infantry Battalion “Dragonii Transilvani” was decorated through the Presidential Decree)

Garda de onoare prezintã onorul ministrului apãrãrii (The Guard of Honor saluting the Minister of Defense)

Garda de onoare prezintă onorul ministrului apărării (The Guard of Honor saluting the Minister of Defense)