Delegația română în Qalat (Romanian delegation in Qalat)

Aspect din  din timpul vizitei delegaþiei MAp la Qalat (Aspect of the visit in Qalat)

Aspect din din timpul vizitei delegației MAp la Qalat (Aspect of the visit in Qalat)