Delegația română în Qalat (Romanian delegation in Qalat)

ªeful SMG înmâneazã o plachetã comandantului batalionului (Chief of the General Staff offering a booklet to the Battalion commander)

Șeful SMG înmânează o plachetă comandantului batalionului (Chief of the General Staff offering a booklet to the Battalion commander)