Conferință de presă la sediul Ministerului Apărării(Press conference at the MoD HQ)

Ministrul apãrãrii rãspunzând întrebãrilor adresate de jurnaliºti

Ministrul apărării răspunzând întrebărilor adresate de jurnaliști