Gen. bg. Attilio Claudio Borreca, comandantul Brigãzii Multinaþionale Vest din Kosovo alãturi de delegaþia militarã românã (Général de brigade Attilio Claudio Borreca, commandant de la Brigade multinationale Ouest de Kosovo, et la délégation militaire roumaine)Aspect din timpul vizitei în Kosovo (Visite au Kosovo)Conducerea MAp s-a întâlnit cu militarii companiei de Vânãtori de Munte (Rencontre de la délégation avec les militaires de la compagnie de chasseurs alpins)
Gen. bg. Attilio Claudio Borreca, comandantul Brigăzii Multinaționale Vest din Kosovo alături de delegația militară română (Général de brigade Attilio Claudio Borreca, commandant de la Brigade multinationale Ouest de Kosovo, et la délégation militaire roumaine)
Vizualizat: 1757 ori.
Aspect din timpul vizitei în Kosovo (Visite au Kosovo)
Vizualizat: 1654 ori.
Conducerea MAp s-a întâlnit cu militarii companiei de Vânători de Munte (Rencontre de la délégation avec les militaires de la compagnie de chasseurs alpins)
Vizualizat: 1695 ori.
Ministrul apãrãrii, Sorin Frunzãverde, ºi generalul italian Attilio Claudio Borreca (Le ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde, et le général italien Attilio Claudio Borreca)Aspect din timpul convorbirilor (Entretiens)Conducerea MAp în timpul discuþiilor oficiale cu cdt. Brigãzii Multinaþionale Vest din Kosovo (Entretiens officiels avec le commandant de la Brigade multinationale Ouest de Kosovo)
Ministrul apărării, Sorin Frunzăverde, și generalul italian Attilio Claudio Borreca (Le ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde, et le général italien Attilio Claudio Borreca)
Vizualizat: 1683 ori.
Aspect din timpul convorbirilor (Entretiens)
Vizualizat: 1663 ori.
Conducerea MAp în timpul discuțiilor oficiale cu cdt. Brigăzii Multinaționale Vest din Kosovo (Entretiens officiels avec le commandant de la Brigade multinationale Ouest de Kosovo)
Vizualizat: 1775 ori.