Aspect din timpul manifestãrilor de la Focºani

Retragerea cu torþe de la Focºani

Retragerea cu torþe de la Focºani