HERCULES C-130H, ÎN DOTAREA FORÞELOR AERIENE ROMÂNE (C 130H Hercules, for the Romanian Air Force) (Un C-130 H Hercules en service aux Forces aériennes roumaines)

Secretarul de stat Ioan Ion la bordul aeronavei-foto Eugen Mihai
(State Secretary Ioan Ion on board of the aircraft)
(Le secrétaire d’Etat Ioan Ion à bord de l’aéronef – photo Eugen Mihai)

Secretarul de stat Ioan Ion la bordul aeronavei-foto Eugen Mihai
(State Secretary Ioan Ion on board of the aircraft)
(Le secrétaire d’Etat Ioan Ion à bord de l’aéronef – photo Eugen Mihai)