Delegația Ministerului Apărării la Sibiu (Delegation of the Ministry of Defense in Sibiu) (La délégation du ministère de la Défense à Sibiu)

Declaraþii de presã ale ministrului apãrãrii - foto Cãtãlin Ovreiu
(Defense Minister’s press statement)
(Déclaration de presse du ministre de la Défense)

Declarații de presă ale ministrului apărării - foto Cătălin Ovreiu
(Defense Minister’s press statement)
(Déclaration de presse du ministre de la Défense)