Delegația Ministerului Apărării la Sibiu (Delegation of the Ministry of Defense in Sibiu) (La délégation du ministère de la Défense à Sibiu)

Delegaþia Ministerului Apãrãrii la Sibiu - foto Cãtãlin Ovreiu
(MoD delegation in Sibiu)
(La délégation du ministère de la Défense à Sibiu)

Delegația Ministerului Apărării la Sibiu - foto Cătălin Ovreiu
(MoD delegation in Sibiu)
(La délégation du ministère de la Défense à Sibiu)