Analiza activității Statului Major al Forțelor Navale pe anul 2006 (Analyze of the Navy Staff activity on 2006) (L’analyse de l’activité de l’Etat-Major des Forces navales en 2006)

 Ministrul Apãrãrii, Sorin Frunzãverde, împreunã cu conducerea SMFN-foto Petricã Mihalache
(Minister of Defense, Sorin Frunzaverde and the Navy Staff leaders)
(Le ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde, et les leaders de l’Etat-Major des Forces navales)

Ministrul Apărării, Sorin Frunzăverde, împreună cu conducerea SMFN-foto Petrică Mihalache
(Minister of Defense, Sorin Frunzaverde and the Navy Staff leaders)
(Le ministre de la Défense, M. Sorin Frunzaverde, et les leaders de l’Etat-Major des Forces navales)